Yaratıcı Drama Tiyatro
Ders programı ve Ücreti
İletişim

AnaSayfa / Dans Dersleri / Yaratıcı Drama Kursu

 

Yaratıcı Drama Tiyatro Kursu Dans Hakkında Bilgi

DRAMA
Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama, oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.

Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, sorgulanır, yeni bilişsel ve duyusal örüntüler içinde pekiştirilir. Drama surecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.

 

YARATICI DRAMANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Çocuklara iletişim becerisi kazandırmak ve kendilerine olan güvenlerini pekiştirmek için "drama", özellikle de "yaratıcı drama" derslerine başvurmak, son yıllarda ilkokullarda, hatta okul öncesi eğitim kurumlarında giderek yaygınlaşan bir yöntem haline geldi. Bu derslerdeki asıl amaç; çocukların topluluk içinde konuşma becerisini geliştirmek, yaratıcı düşünce kavramını oturtmak,  içlerinde var olan yaratıcılık potansiyelini açığa çıkarmak, kendine güvenlerini ve öz saygılarını arttırmaktır. Hedeflenen ise; çocukları, gelecekte karşılaşacakları problemlere karşı  oyun oynayarak hazırlıklı hale getirmektir.

Drama derslerinde çocuklar herhangi bir özellik gözetmeksizin aktivitelere katılırlar. Hafızalarına, ezber yeteneklerine, fiziksel durumlarına ya da sportif becerilerine göre gruplandırılmazlar. Derslerde kullanılan, yaşlarına uygun programlar aracılığı ile katılımcılar önünde konuşma ve sunum yapmaya teşvik edilirler. Ek olarak, takım halinde oynanan oyunlarda grupla birlikte çalışmayı öğrenirler. Drama çalışmalarında seçilen konular günlük hayatı içermektedir. Bu da problem çözme ve somut öneriler bulabilmeleri açısından da önemlidir.

Drama dersleri çekingen çocuklar kadar girişken olanlar içinde son derece yararlıdır. İlk defa girdikleri bir ortama uyum sağlamakta zorlanmayan çocuklar için drama; cümle kurma ve projeksiyon yapma yeteneklerini geliştirmede yardımcı olur. Özellikle, içine kapanık yapıda olan çocuklar, kendilerini rahat ve güvende hissettikleri bir ortamda sosyal ve iletişim becerilerini kullanmaya başlarlar. Topluluk önünde konuşabilmek için onlara fırsat verilmesini beklerler ve genellikle kendileri ilk adım için bir çaba göstermek istemezler. Bu nedenle drama da onlara bu uygun ortamı nasıl yaratabilecekleri de oyun yoluyla anlatılmış olur.

Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda pilot devlet okullarında bu tip uygulamalar başlatmıştır. Ayrıca pek çok özel okul da ders programlarında ya da okul dışı faaliyetlerde "drama" / "yaratıcı drama" ya ağırlık vermektedir. Genellikle haftada bir gün (1 saat) düzenli olarak bu dersler verilmektedir. Dersler sınıflarında verilebileceği gibi okulun tiyatro ya da spor salonlarında da yapılabilmektedir.

Drama derslerini kapsam açısından incelersek;

  1. Çocukların çevrelerindeki sosyal uyarıcılara nasıl tepki verdiklerini saptar,
  2. Seçilen konular çocukların ihtiyaç ve taleplerine göre belirlenir; konuşmak, düşünmek, cevap vermek, danışmak, geçmiş deneyimlerinden yararlanmak, deneme-yanılma vb...,
  3. Kendilerini diğer çocuklara bakarak tanıma imkanı (ben neler yapabiliyorum) sağlar,
  4. Toplumda karşılaştıkları olaylara karşı nasıl tepkiler verdikleri, neler hissettiklerini açığa çıkarır,
  5. Minyatür hayatlara girerek, örneklemeler yoluyla, çocukların "cezalandırılma" ve "yanlış yapma" kaygısı olmadan problem çözme yöntemleri üzerinde düşünmelerini sağlar,
  6. "doğru" ve "yanlış" olmadığı için, çocuklara deneme yanılma yoluyla fikirleri test etmeyi öğretir,
  7. İşlenenler gerçek değildir ama "gerçek olsaydı" neler olurdu; bizler neler yapardık; sonuçları nasıl olurdu; sonuçları değiştirmek için neler yapılabilir... Bu zincir sonunda çocuklara sebep-sonuç ilişkisi kurmayı öğretir,
  8. Herhangi bir senaryo olmadığı için bütün alternatifler denenebilir; bu da çocuklara tek bir oyunun içinde birden fazla olasılıkla tanışma imkanı sağlar.

ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
Oyunlar
Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun oynama ve bu oyunları geliştirme çalışmalarından oluşur. Kimi zaman bilinen çocuk oyunlarından yararlanılır.

Doğaçlama
Daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreç olup, saptanan konu ya da temadan yola çıkılır veya saptanan bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireysel ve grupsal yaratıcılığın en çok ön plana çıktığı çalışmalardır.

Ses Çalışması
Amaç: Ses eğitimine giriş yapmak. Topluluk içinde kendine güvenerek konuşmayı sağlamak, grup duygusunu geliştirmek, konsantrasyonu pekiştirmek, toplulukla çalışma isteğini geliştirmek, grup içinde uyum sağlamak.

Isınma: Katılımcıların bedenlerini ısıtacak/gevşetecek bir genel ısınmanın yanı sıra, boğumlanma temrinleri. Ses ısıtma ve ses açma. Böylelikle davranışları etkileyen fiziksel gerginliğin önüne geçilir.

Örnek
: Herkes salona dağılsın, kümeleşmeyelim. Tek tek ama hep beraber çalışacağız. Yaptığınız işe konsantre olun ve birbirinize yardım edin. Hep birlikte anlamlı sesler çıkaracağız. Durun! diye bağırdığımda ya da el çırptığımda tüm seslerin anında kesilmesi gerekir. Hazır mısınız? Evet, herkes rüzgâr sesi çıkarsın…

  yaratıcı drama  
 Yaratıcı Drama Kursu Dersi ve Ücreti

Paylaş
ietisim

 

Genel Dans Programı

© Danstüdyo Tüm Hakları Saklıdır 2010